นโยบายการใช้คุกกี้

อัปเดตล่าสุด: 01/01/2023 (Version 1.0)

บริษัท ไทย แอ็กโกร เฟรช จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”)  หรือที่เรียกในนามว่า “TalaadThai Select อาจมีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ การใช้งานคุกกี้นี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการและช่วยให้ บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น​

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการที่มีการใช้งานคุกกี้หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงการเข้าชมส่วนต่างๆในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯจะสามารถส่งมอบประสบการณ์ การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณและช่วยให้คุณสามารถใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้อย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ ถูกลบจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้มีรายการต่อไปนี้

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง

คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร

(Strictly Necessary cookies)

 

 

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและ

ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ

ได้อย่างปลอดภัย โดยคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและ

ลบออกหลังจากที่คุณสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์และ/

หรือแอปพลิเคชัน​

  • SessionID
  • ​Load Balancing
  • User ID
  • Security

คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์

และวัดผลการทำงาน

(Analytic/Performance cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์หรือ

วัดผลการทำงาน เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจถึงความสนใจ

ของคุณ เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชม

เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน พฤติกรรมการเยี่ยม

ชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน จำนวนหน้าที่คุณ

เข้าใช้งาน โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ

ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน

ให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของคุณให้

ดียิ่งขึ้น​

 

  • Google Analytics

คุกกี้ประเภทการโฆษณา

(Advertising cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อ

เก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่คุณติดตามหรือ

เยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณและใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน

รวมถึงแคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจ

ของคุณ ​

  • Google Analytics
  • Facebook Pixels
  • Facebook API

คุกกี้ประเภทการทำงาน

(Functional cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯ “จดจำ” คุณระหว่าง

การเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน

ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณ

เลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้

งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ในครั้งถัดไป เช่น

การจดจำ ชื่อผู้ใช้งานของคุณ การปรับขนาด

ตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์และ/หรือ

แอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่นำไปใช้ประมวล

ผลจะไม่มีการระบุชื่อหรือบ่งบอกความเป็นตัวตน

ของคุณได้ และไม่มี การเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น

ชื่อ อีเมล เป็นต้น

  • Google Analytics​​
  • SessionID
การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

คุณสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อระงับการเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจ ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คุณสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก​​ [termsandcondition_url]

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้คุณ ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัทฯ บนเว็บไซต์